مطلب ویژه

فیلم "سیصد" که ساخته شد، اهل فرهنگ و هنر زبان به گله گشودند و مردم ناراحت از ساخت فیلمی ضد…
مدیریت فرهنگی به معنای سازمان‌دهی و اداره امور و فعالیت‌های فرهنگی است، مدیریت فرهنگی نظیر هر نوع مدیریت سازمانی دیگر،…
مدیریت از راه دور: شیوه نوین مدیریت مترجم: کامیاب علی مقدم چکیده:این مقاله به معرفی نگرش جدید درباره اصول و…
ادبیات فارسی درهجمه زبان مجازی کارشناسان زبان فارسی نسبت به تأثیر منفی کوتاه‌نویسی و اختصارنویسی رایج در شبکه‌های اجتماعی بر…
گفتگوی تفصیلی مهر با شهریار زرشناس؛ ولنگاری فرهنگی نتیجه تلقی نئولیبرالی از فرهنگ است شهریار زرشناس گفت: ولنگاری فرهنگی از…
بررسی موضوع مشهد ۲۰۱۷در نمایشگاه مطبوعات تهران همزمان با برپایی نمایشگاه مطبوعات تهران، نخستین نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد…
کمال بن یونس در حاشیه نمایشگاه مطبوعات تهران گفت : هر اشغالگری به زباله دان تاریخ سپرده خواهد شد به…
چهارمین اجلاس شبیه سازی سازمان مدل همکاری های اسلامی دیروز با سخنرانی سرپرست وزارت ارشاد اسلامی دکتر صالحی به کارخود…