مطلب ویژه

بررسی میزان پیشرفت بشر در قرن 21 تنها با یک پرسش اساسی مورد قضاوت و ارزیابی قرار می‌گیرد؛ اینکه انسان‌ها…
هفته گذشته مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی به بررسی وضعیت رقابت‌پذیری گردشگری در مناطق جهان پرداخت و بر اساس برخی…
بررسی سنی جمعیت بیکار کشور نشان می‌دهد که بخش عمده افزایش نرخ بیکاری، ناشی از افزایش بیکاری جوانان بوده است.…
سال 1395 با همه فراز و نشیب های خود به پایان رسید. پیروزی های بزرگ محور مقاومت در منطقه، انتخاب…
سال 95 هم خبرهای تلخ و ناگوار شنیدیم، هم خبرهای خوب. روزهایی بودند که از ته دلمان شاد بودیم و…
شهرهای سیل زده، غبارآلود و خشک، روستاهایی که هر روز از سکنه خالی تر می شوند و کشوری که هیچ…
نوروز در آغاز سال خورشیدی، مجموعه ای از آیین ها است که ریشه عمیق فرهنگی و تاریخی دارد. جشن ایرانی…
یکی از سنت‌ هایی که ما داریم مراسم سال نوست، حتی اگر توجه داشته باشیم واقعا نوروز و تغییر سال…