مطلب ویژه

گفت و گوی فرهنگی، بخشی اساسی از تداوم حیات اجتماعی ما است. هیچ ملتی از فراگیری و استفاده از معارف…
شاید زمان آن نباشد که گریبان کسی را بگیریم. شاید زمان آن نباشد که انگشت اتهام را به سوی کسی…
رویداد مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2017 روز سه شنبه با حضور 250 شخصیت فرهنگی و سیاسی از…
تهران آبستن حوادثی بسیار خطرناک تر است اگر به ایمن سازی ساختمان ها بی توجه باشیم. تا آنجا که می…
افسوس که به نادانی خود نادانند.عاجزانه از این هم میهنان می خواهم لطفا خبرنگار نباشید. به نقش و پیشه خود…
خاطره جمعی، روح جمعی و هویت جمعی ما در لوای نشانه‌ های مشترک، باشندگی پیدا می‌ کند و از جمله…
رویدادهای مهم دهه های اخیر جهان ازنظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و انسانی نشان می دهد که جوامع بشری پیوسته…
شهردار مشهد در نشست صمیمانه با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه از اعلام آمادگی فرهنگسراهای شهرداری برای همکاری با انجمن‌های…