مطلب ویژه

در اولین قسمت از سلسله مباحث گفتمان مبنا که همزمان با آغاز سی و هفتمین فجر انقلاب شکوهمند اسلامی ارائه…
عارف : این روزها در تب وتاب فضای سیاسی کشور صحبت اصلی که در گوشه وکنار محافل و مجالس مطرح…
نوشته : محمد جواد مشیری :رقابت، عامل و محرک اقتصاد است و هر چه شاخص هاي رقابتي بودن يك اقتصاد…
مبارزات حق طلبانه شیعیان همواره در طول تاریخ شاهد فراز وفرودهای فراوانی بوده است هرچند که نمی توان هیچگاه این…
نوشته : سید رحمان میرزائیان : شاید تصور اینکه چگونه یک فرد امی می تواند منشاء تحویلی عظیمی به بزرگی…
مجمع چمران الگوسازی تشکل فرهنگی به سبک امروز! مهدی ابراهیمی 1- تشکل سازی با موضوعات و کارویژه های جدید کار…
ازبین بردن تلاش و تقویت باور نادرست از گناهان بس نابخشودنی است برپایی نمایشگاه هفته پژوهش حرکتی نمادین و توام…
نوشته : مجید طهوریان عسگری : زيارت ائمه عليهم السلام، از مصاديق بارز مودت است،