اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی جاده ای یکطرفه نیست که فقط دولت را به مقصد برساند، بلکه جاده ای دو طرفه با حضور…
در بازار رقابتی امروز مشتریان به دنبال محصول و خدمت باکیفیت هستند و حضور نیروی کاری که به کیفیت در…
تنها دولت، متولی امر اقتصاد مقاومتی نیست و بهترین گزینه و کاربردی‌ترین نهاد در اجرا و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی…
اقتصاد مقاومتی، حتی در شرایط فشار و تحریم زمینه رشد و شکوفایی را فراهم می کند. هدف نهایی فشارهای اقتصادی،…
اقتصاد مقاومتی دارای یک تعریف جهان‌بینی بوده که برای همه کشورها صادق است. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط…
«اقتصاد مقاومتی» کلیدواژه جدیدی بود که نخستین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری (16/6/1389) به فراخور وضعیت اقتصادی…
شهرآرا آنلاین: امام جمعه مشهد گفت: توسعه معارف و شخصیت اهل بیت(ع) خواسته خود ائمه بوده و جاذبه اهل بیت…
از دیگر مسائلی که باید برای تقویت شورای اجتماعی محلات به آن توجه کرد گسترده‌تر کردن دامنه فعالیت این شورا…