اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از استراتژی هایی است که در شرایط تحریم تجویز می شود. در این استراتژی تمامی عوامل…
ارتباطات و ارتباط متقابل در همه عصرها یکی از دغدغه های بشر، بوده است. رسانه ها همواره در طول تاریخ…
با وجود اینکه مدت مدیدی از زمان ابلاغ خطوط کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری می گذرد، اما…
شاید این طور به نظر برسد که استفاده از عبارت «اقتصاد مقاومتی» به تازگی راه افتاده باشد، اما حقیقت این…
با نگاهی گذرا به تاریخ اولیه زندگی بشر و شکل گیری آیین اجتماعی این موجود عاقل و محبوب خدا، یک…
اقتصاد مقاومتی جاده ای یکطرفه نیست که فقط دولت را به مقصد برساند، بلکه جاده ای دو طرفه با حضور…
در بازار رقابتی امروز مشتریان به دنبال محصول و خدمت باکیفیت هستند و حضور نیروی کاری که به کیفیت در…
تنها دولت، متولی امر اقتصاد مقاومتی نیست و بهترین گزینه و کاربردی‌ترین نهاد در اجرا و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی…