اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی، حتی در شرایط فشار و تحریم زمینه رشد و شکوفایی را فراهم می کند. هدف نهایی فشارهای اقتصادی،…
اقتصاد مقاومتی دارای یک تعریف جهان‌بینی بوده که برای همه کشورها صادق است. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط…
«اقتصاد مقاومتی» کلیدواژه جدیدی بود که نخستین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری (16/6/1389) به فراخور وضعیت اقتصادی…
شهرآرا آنلاین: امام جمعه مشهد گفت: توسعه معارف و شخصیت اهل بیت(ع) خواسته خود ائمه بوده و جاذبه اهل بیت…
از دیگر مسائلی که باید برای تقویت شورای اجتماعی محلات به آن توجه کرد گسترده‌تر کردن دامنه فعالیت این شورا…