اقتصاد مقاومتی

حلقه مفقوده در اقتصاد مقاومتی اقتصاد و فرهنگ، است که همه ما می دانیم اجرای اقتصاد مقاومتی به عهده یک…
اهمیت محیط کسب‌ و‌کار در اقتصاد را می‌ توان از اثرات عدم مطلوبیت آن شناخت. محیط کسب‌وکار نامساعد می‌تواند پیامدهای…
همزمان با کاهش قاچاق میزان صادرات در دولت یازدهم افزایش یافته است. براساس آمار گمرک در 11 ماه سال 95،…
مسئله اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد…
اقتصاد مقاومتی بر این موضوع دلالت می کند که فشارها و ضربه های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم سد راه…
اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از استراتژی هایی است که در شرایط تحریم تجویز می شود. در این استراتژی تمامی عوامل…
ارتباطات و ارتباط متقابل در همه عصرها یکی از دغدغه های بشر، بوده است. رسانه ها همواره در طول تاریخ…
با وجود اینکه مدت مدیدی از زمان ابلاغ خطوط کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری می گذرد، اما…