برنامه بخش تجارت و بازرگانی در اقتصاد مقاومتی اعلام می شود

سه شنبه, 12 مرداد 1395 ساعت 00:00

ه گزارش مشهد فرهنگ به نقل از جام نیوز ، محمد رضا نعمت زاده در پانزدهمین جلسه شورای مشورتی امور بازرگانی با موضوعیت برنامه تجارت در اقتصاد مقاومتی با بیان این مطلب ، افزود: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی متن اولیه این موضوع را با رویکردهای درون زایی، برون نگرایی، مردمی بودن ، دانش بنیان بودن و عدالت خواهی در بخش تجارت آماده کرده است.

 

به گفته نعمت زاده ؛ این برنامه تکلیف صنعتگران و هم بازرگانان و هم مردم را مشخص می کند.

 

وزیر صنعت، معدن وتجارت این برنامه را شامل مشخص کردن سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی در کلان و تجارت خارجی ؛ روشن کردن بحث قاچاق و واردات غیر رسمی و غیر اصولی ؛ سنتی بودن تجارت داخلی ؛ سنتی بودن نظام توزیع کالا و خدمات ؛ ورود یا عدم ورود دولت در قیمت گذاری ؛ نظارت بر بازار ؛ زنجیره بازرگانی ( عمده فروشی و خرده فروشی) ؛ روشن کردن میزان تعرفه ها " بالا و پایین ) نگهه داشتن آن ؛ انجام تجارت ترجیحی یا آزاد ؛ ترانزیت و زیر ساختها ؛ حمل و نقل و وسایل آن نظیر قطار به عنوان ابزار تجارت ؛ تعیین معیارهای تبیین بازارهای هدف ؛ گمرکات و مبادی ورود و خروج کالا ؛ رقابت پذیری در تجارت و حد ومرز آن ؛ تعیین قیمت تمام شده ؛ افزایش بهره وری ؛ مدرن و روز آمد شده آموزشهای تجاری ؛ روشهای مختلف ترغیب مردم به مصرف کالاهای ساخت داخل ؛ تعیین تکلیف مشوق و جایزه های صادراتی ؛ چگونگی تجارت با تسهیلات بانکی یا با سرمایه مردم ؛ مشخص کردن الگوی مصرف ؛ تعیین بیمه داخلی و صادرات ؛ نرخ تسهیل ارز و چگونگی تعیین آن ؛ شفاف سازی نظام توزیع و بحث الکترونیکی کردن تجارت اعلام کرد.

 

وی گفت: این مباحث مطرح شده باید ازجانب معاونین و مدیران ستاد وزارتخانه و همراهی تشکلها و بخش خصوصی به مشورت گذاشته شده و در مورد هر کدام از بندها بررسی کارشناسی صورت گیرد.

 

در ابتدای این جلسه رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی عمده سیاستهای پیشنهادی بخش بازرگانی و تجارت را در حوزه اقتصاد مقاومتی در قالب یک کتابچه به وزیر صنعت، معدن وتجارت و اعضای شورای مشورتی امور بازرگانی تفسیر و ارایه نمود و هر کدام از حاضرین به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پیرامون تعیین سیاستهای بازرگانی در اقتصاد مقاومتی پرداختند.