عزم مشترک مسئولان برای تحقق "اقتصاد مقاومتی"

یکشنبه, 24 مرداد 1395 ساعت 00:00

به گزارش مشهد فرهنگ به نقل از ایسنا، علی طیب نیا  با تاکید بر اینکه از گشایش‌های پسابرجام باید استفاده کنیم، گفت: مقام معظم رهبری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را مطالبه می کنند ، رئیس جمهور هم به طور مستمر پیگیر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است و سه قوه بر سر این سیاست ها به درک و فهم مشترک رسیده اند.

 

وزیر اقتصاد با اشاره به نام گذاری امسال اظهار داشت: رشد اقتصادی که از درون بجوشد کمترین آسیب‌ را از تکانه‌های بیرون خواهد خورد ، امسال سالیست که باید با رشد کند اقتصادی فاصله بگیریم و گام هایی برای رشد اقتصادی مستمر برداریم.

 

وی تصریح کرد : اصحاب رسانه نقش مهمی در رسیدن به این هدف مهم دارند، پتانسیل های لازم برای دستیابی به رشد مستمر وجود دارد و لوازم این کار عزم مشترک است.

 

طیب نیا اظهارداشت: امسال اولویت همه باید تحقق هدف و ارتقاء توان تولید باشد و هر کاری که ما را از این اولویت باز دارد باید پرهیز کنیم ، همه هدف ها، تلاش ها و نقدها باید در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشد و هر کاری که به آن لطمه بزند، مطرود است.

 

طیب نیا افزود: همان طور که در تحریم ها که شدیدترین جنگ طول تاریخ است، موفق شدیم و توانستیم آثار تحریم را به حداقل برسانیم، در سال اقتصاد مقاومتی از گشایش ها کمال استفاده را باید ببریم.

 

وی ادامه داد: امسال در تاریخ اقتصادی سالی استثنایی و ویژه است، پس از یک دوره تحریم کم‌نظیر که آثار مخرب آن را چشیدیم شاهد حذف محدودیت‌های ناشی از تحریم هستیم.

 

طیب نیا گفت: اقتصادی که تولیدش از داخل سرچشمه نمی‌گیرد نمی‌تواند در برابر تکانه‌های خارجی مقاومت کند، هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصاد پایدار است تا در پرتو آن فقر ریشه‌کن شود و عدالت اجتماعی ایجاد شود.