نوشتار

قتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد خودکفا، مولد، مستقل و شکوفایی که در برابر همه فشارها بتواند مقاومت کند و ستون…
"اقتصاد مقاومتی" در طی چهار سال گذشته به عنوان شاه بیت کلام رهبری در اکثر دیدارهای ایشان با مسوولان نظام…
ضربه اجناس چینی به اقتصاد مقاومتی 50 تن گوشت قرمز منجمد، 5000تن ماهی تیلاپیا، صدها تن لوازم آرایشی، 43 تن…
به گزارش مشهد فرهنگ به نقل از ایرانا روزنامه آفرینش در شماره شنبه 14 فروردین در سرمقاله ای به قلم…
مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتیمهدي ياراحمدي خراساني فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر این که؛ "ما امروز در مقابل یك…
به گزارش مشهد فرهنگ به نقل از مصاف ، محمدرضا نقدی در جلسه مجمع عالی بسیج استان قم که در…
مهدی یاراحمدی خراسانی روز جهانی کار و کارگر فرصت مناسبی فراهم می آورد تا ضمن تقدیر از کارگران نجیب و…
مهدی یاراحمدی خراسانی خانواده نهادی است اجتماعی که امروزه به لحاظ وظیفه کوچک شده است. از دیر باز مهم ترین…