نوشتار

برای بررسی نقش دانش به عنوان مولفه ای مهم برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی ابتدا باید تاثیر ورود دانش به…
اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، یک واقعیت اقتصادی است که شاخص‌‌‌های آن ریشه در عمل دارد، نه حرف. چرا امروز…
مقاومت و ایستادگی در مقابل آنچه مقبول و مطبوع هر فرد نیست به دو چیز نیاز دارد؛ انگیزه و اندوخته.…
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان گفت: بانک مرکزی برای توانمندسازی سازمانی در شرایط تحریم به انجام رزمایشهای مالی شبیه سازی…
 مطمئن باشید بسیاری هستند که به دنبال آن هستند که از واژه اقتصاد مقاومتی به نفع خود استفاده کرده و…
 4 راهبرد کنترل، مهار، کم‌اثر و در نهایت بی اثر سازی تهدیدها در فرآیند اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار…
در این نوشتار به مساله چهارچوب تحلیلی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر پنج اصل و قاعده پرداخته شده است که شامل…
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز شنبه در دیدار جمعی از اساتید، نخبگان علمی و پژوهشگران دانشگاه‌ها،…