مقاله

مشخصات نویسندگان حسن قلی زاده - کارشناسی ارشد مدیریت مالی، مدرس دانشگاه پیام نور محمودآباد، ایرانآتنا تقی پور - دانشجوی…
مشخصات نویسندگان سیدمحسن نژادموسوی - دانشجوی علوم اقتصاد دانشگاه آزاد خمینی شهربهار حافظی - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد خمینی…
مشخصات نویسندگان مجتبی قیاسی - عضو هیات علمی رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، گروه حسابداری، ملایر، ایرانسیدعلی ملیحی…
مشخصات نویسندگان حبیب ابراهیم پور (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۱۶۲۲) معاون پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلیسجاد حبیبیان - مدرس دانشگاه،کارشناس…
مشخصات نویسندگان غلامرضا ملک علیپور - مدرس دانشگاهمحمد پورپیر - کارشناس ارشد علوم سیاسی چکیده مقاله: در دوران جهان دو…
مشخصات نویسندگان آذر تاجور - دبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاهملیحه تاجور - دبیر آموزش و پرورش استان اردبیلمجید…
مشخصات نویسندگان پرویز رجبی کلوانی - دانشجوی دکتری جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتفتح الله کشاورزشال - دانشجوی دکتری…
مشخصات نویسندگان حمید پورعیسی - عضو هئیت علمی دانشگاه گیلانپژوهشکده گیلان شناسی چکیده مقاله: مقاله حاضر با عنوان« چشم اندازی…