مقاله

مشخصات نویسندگان حمیدرضا نصیری زاده (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۹۶۵) عضو هیات علمی دانشگاه یزدمریم افتخاری - کارشناسی ارشد…
مشخصات نویسندگان سید نبی الله حسینی علی نائیج حقیقی چکیده مقاله: اقتصاد مقاومتی بعنوان یک راهبرد مهم و حیاتی برای…
مشخصات نویسندگان بهرنگ اسماعیلی شاد - دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بفاطمه مرتضوی -…
مشخصات نویسندگان غلامرضا صفارزاده - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، آموزشکده فنی و حرفه ای سما کرجامین یزدانی…
مشخصات نویسندگان ادریس معروفی نیا - دانشجوی کارشناسی ارشدمیلاد گل دوست رضایی - دانشجوی کارشناسی ارشدسالار غفاری بالانجی - دانشجوی…
مشخصات نویسندگان امید محمودبابویی - کارشناسی مدیریت بازرگانی چکیده مقاله: یکی از اهداف تحریم‌های اقتصادی تغییر رفتار کشور مورد تحریم…
مشخصات نویسندگان پرویز قربانی - کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی ، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیعبدالله کولوبندی -…
مشخصات نویسندگان احمد دلیر - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (مدیریت مالی دولتی)محمدرضا ذبیحی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهدمسعود…