مقاله

مشخصات نویسندگان نغمه حدیدی - هیات علمی انیستیتو پاستور ایرانصالح رحیمی - دکترای مدیریت، دانشگاه تهران چکیده مقاله: دارو نقشی…
مشخصات نویسندگان ابوالقاسم زارع - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور واحد تهران، جنوب، ایرانعلی…
مشخصات نویسندگان مرتضی فائزی - دانشجوی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران حسین نوروزی (شناسه…
مشخصات نویسندگان مرتضی علویان - عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران چکیده مقاله: امروزه در عرصه روابط بین الملل، هر یک…
مشخصات نویسندگان روح اله عبادی - مدرس دانشگاه، پژوهشگر و کارشناس ارشد علوم اقتصادیمجتبی ملکشاهی - کارشناس ارشد علوم اقتصادیسهراب…
مشخصات نویسندگان سمیه کوچک زاده - عضو هیات علمی دانشگاه ولیعصر رفسنجان چکیده مقاله: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که بتواند…
مشخصات نویسندگان مریم بازوند - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ایلاماسفندیار محمدی - استادیار دانشگاه ایلام چکیده مقاله: اقتصاد مقاومتی مفهومی…
مشخصات نویسندگان ایمان اشراقی - دانشجوی کارشناسی ارشد MBA ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، گروه مدیریت، تهران، ایرانبهرام خیری…