بررسي عوامل اجتماعي موثر بر گرايش دانش آموزان به سبک زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي؛ مطالعه موردي: دانش آموزان شهر کرج

شنبه, 20 شهریور 1395 ساعت 00:00

نویسنده: سبكتكين قربانعلي,جعفري احمد*,جعفري همت

عنوان مجمع: همايش ملي نقش سبك زندگي در اقتصاد مقاومتي
نوع مجمع:  جهاد دانشگاهي
حامی: جهاد دانشگاهی واحد البرز
زمان:  1392دوره 1
چکیده: 

موفقيت بخش مهمي از پروژه اقتصاد مقاومتي به نهادينه شدن مولفه هاي آن در جامعه وابسته است. به نظر انديشمندان رسيدن به اين مهم در گرو بازشناسي و فرمول بندي سبک زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي است که نقش جامعه پذيري و آموزش و پرورش در نهادينه ساختن اين نوع از سبک زندگي بسيار راهبردي است. با عنايت به اين مهم، تحقيق حاضر در نظر دارد عوامل موثر بر گرايش دانش آموزان به سبک زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي را از منظر جامعه شناختي بررسي نمايد. اين تحقيق به شيوه پيمايشي با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در بين 650 نفر از دانش آموزان متوسطه شهر کرج به عنوان نمونه اجرا شد. يافته ها نشان دادند که ميزان گرايش دانش آموزان به سبک زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي با متغيرهاي استفاده از رسانه، ميزان مصرف گرايي خانواده، جامعه پذيري ديني، اهتمام مدرسه به فرهنگ اقتصاد مقاومتي و شخصيت اجتماعي پيشرفته همبستگي معنا دار دارد. تحليل رگرسيون آشکار ساخت بيش از 30 درصد از تغييرات متغير وابسته از طريق متغيرهاي استفاده از رسانه، ميزان مصرف گرايي خانواده، جامعه پذيري ديني و شخصيت پيشرفته اجتماعي قابل پيش بيني است.
در کل نقش عوامل موثر در فرآيند جامعه پذيري در گرايش به سبک زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي، در اين تحقيق برجسته تر بود. بر اين اساس، نهادينه ساختن سبک زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي، ناگزير از توجه به فرآيند جامعه پذيري و در ضمن آن نهاد آموزش و پرورش رسمي و غيررسمي است.

 
كليد واژه: اقتصاد مقاومتي، سبک زندگي، جامعه پذيري، مصرف و آموزش و پرورش

جهت دریافت این مقاله با ما تماس بگیرید .

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مشهد فرهنگ برآن است تا با ارائه مقالات درحوزه اقتصاد مقاومتی زمینه های گسترش فرهنگ برگرفته از این مفهوم را در جامعه گسترش دهد . از شما فرهیخته گرامی نیز دعوت به همکاری می شود

پایگاه خبری مشهد فرهنگ mashhadfarhang.ir