بررسی ظرفیت های حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی مطلب ویژه

چهارشنبه, 15 دی 1395 09:57

«اقتصاد مقاومتی» کلیدواژه جدیدی بود که نخستین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری (16/6/1389) به فراخور وضعیت اقتصادی – سیاسی کشور مطرح شده و منجر به شکل گیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گردید. این سیاست ها که در سی ام بهمن1392 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد، اگرچه هدف نهایی خود را در چارچوب اقتصاد پیگیری می نماید، اما به واقع، بخش های فرهنگی و اجتماعی، سهم قابل توجهی از زمینه تحقق این مهم را به خود اختصاص داده است.

 اهمیت نقش فرهنگ در سیاست های ابلاغی زمانی بیشتر آشکار می شود که به نامگذاری سال های پیش نیز توجه شود؛ «نوآوری و شکوفایی»(1378)، «اصلاح الگوی مصرف»(1388)، «همت مضاعف و کار مضاعف»(1389)، «جهاد اقتصادی»(1390)، «تولید داخلی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»(1391)، «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»(1392)، «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» (1392) که در واقع همگی آنها مصادیق ترکیبات و مشتقات 2 واژه اقتصاد و فرهنگ به شمار می روند و نقش فرهنگ در همه این موارد برجستگی دارد.

 در  حوزه فرهنگ اقتصاد، مهمترین مساله وجود تعارض میان ارزش های دینی از قبیل صرفه جویی، قناعت، انفاق، فتوت و ارزش های مدرن از قبیل، مدیریت بدن با پوشیدن لباس های مارک، استفاده از لوازم لوکس و غیره است که از طریق تبلیغات بازرگانی، افراد در معرض آن قرار می گیرند. مهمترین فعالیت و راهکار در این حوزه، انجام پیوست فرهنگی با هدف کاهش این تناقض ها و تعارض ها در محیط اجتماعی و فردی است.

 در این بخش هدف عمده، کاستن پیامدهای منفی توسعه بر فرهنگ است. در حوزه اقتصاد فرهنگ، فعال سازی ظرفیت های این حوزه و رفع موانع آن برای مقاوم سازی اقتصاد حوزه فرهنگ و همچنین درآمدزایی و ارزآوری آن در بخش صنعت فرهنگ مهمترین ظرفیت حوزه فرهنگ برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. در بخش غیرصنعت فرهنگ نیز، گفتمان سازی برای اقتصاد مقاومتی، مهمترین ظرفیت بخش رسانه ای و تبلیغی حوزه فرهنگ است.

 بنابراین می تواند این پرسش مطرح شود که نقش و جایگاه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی چیست؟ در این گزارش در چارچوب نوعی ظرفیت شناسی در حوزه فرهنگ، 2 بخش «نسبت نظری اقتصاد و فرهنگ»  و «بخش های غیرصنعت رسانه ای – تبلیغی» به عنوان بخش های اصلی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش سوم با جمع بندی بحث ها، پیشنهاداتی برای ترسیم الگوی نقش آفرینی فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی ارایه شده است.

 

منبع : سایت معاونت پژوهش های فرهنگی- اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس