مسئول خانه فرهنگ ج.ا.ا لاهور پاکستان : ھمایش بین المللی بزرگداشت فردوسی توسی در پاکستان برگزار می‌شود

منتشرشده در اخبار فرهنگی پنج شنبه, 09 دی 1395 08:02

مسئول خانه فرهنگ ج.ا.ا لاهور پاکستان : ھمایش بین المللی بزرگداشت فردوسی توسی در پاکستان برگزار می‌شود

مسئول خانه فرهنگ ج.ا.ا لاهورپاکستان گفت: دانشگاہ ال - سی، بانوان،لاہوربا ھمکاری خانه فرھنگ جمهوری اسلامی ایران، لاھوردر نظر دارد که ھمایشی بین المللی بزرگداشت حماسه سرایی نامور فردوسی توسی با حضور صاحب نظران و دانشمندان سراسر جھان از٣-١ مارس2017 (۱۱-۱۳ اسفند ۱۳۹۵) بر گزار می کند.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی، اکبر برخورداری اظهارداشت: به مناسبت بزرگداشت این فرھیخته پارسی گوی و متفکر بزرگ عرصه ادب پارسی از عموم علاقه مندان، محققین و فرھیختگان پارسی ، اردو و پنجابی زبانان جھان دعوت به عمل می‌آید تا در این رویداد بزرگ علمی، مشارکت کنند.
وی افزود: آشنایی متخصصان و پژوھشگران دانشگاہ ھا و مراکز پژوھشی داخل و خارج کشور با یکدیگر،تبادل اطلاعات و ارتباط فرھنگی میان اعضای ھیات علمی و پژوھشگران ،آشنایی پژوھشگران با آخرین دستاوردھای علمی یکدیگر از جمله اهداف این همایش است.
مسئول خانه فرهنگ ج.ا.ا لاهورپاکستان  با اشاره به محورھا و موضوعات ھمایش عنوان کرد:شاھنامه پژوھی و ادبیات تطبیقی،شاھنامه پژوھی و مطالعات اساطیری، سنتھا، جشن ھا و آیین ھای کھن و متون حماسی و اساطیری، شاھنامه فردوسی و ادبیات نمایشی،ادبیات حماسی و نقد ادبی،شاھنامه فردوسی و ادبیات معاصر،تاثیرفردوسی و شاھنامه برادبیات اردو ، پنجابی و عربی،اسطورہ و شاھنامه نویسی در جہان ادبیات،شاھنامه فردوسی و ھنراز جمله محورهای این همایش است.
برخورداری درباره ضوابط و مقررات ارسال مقالات بیان کرد:مقالات ارسالی ھمکاران دانشگاھی و دانشجویان و سایر پژوھشگران، بایددارای موضوع و محتوایی جدید و ابتکاری و رویکردی تحلیلی، تطبیقی و انتقادی باشد همچنین نام و نام خانوادگی نویسندہ، نام دانشگاہ یا محل کار، مرتبۂ علمی اعضاء ھیات علمی دانشگاہ ھا، تلفن تماس و پست الکترونیک و دورنگار در خلاصه و اصل مقاله قید شود.
وی تصریح کرد: رعایت موازین پژوھشی در مقاله الزامی است ومقاله باید حاوی چکیدہ، اصل مقاله به ھمراہ مقدمه، نتیجه گیری و فھرست منابع الفبایی باشد، همچنین مقالات بایدبه زبان فارسی، اردوو انگلیسی باشد ضمن اینکه از پژوھشگرانی که مقالات آنھا برای سخنرانی پذیرفته می شود، دعوت به عمل خواھد آمد و ھزینه اسکان وپذیرایی آنان برعھده بر گزار کنندگان ھمایش خواھد بود.
گفتنی است علاقمندان می‌توانند مقالات پژوهشی خود را به نشانی دبیرخانه ھمایش؛ گروہ زبان و ادبیات پارسی، دانشگاہ ال- سی بانوان لاھور ـ پاکستان و خانه فرھنگ جمهوری اسلامی ایران، لاہور پاکستان به آدرس رایانامه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال کنند. تلفن99203801 (42-0092) 239 و 99263359  (42-0092)
مسئول خانه فرهنگ ج.ا.ا لاهورپاکستان  خاطرنشان کرد: مھلت ارسال آثار برای چکیدہ مقالات تا ١١ بہمن۹۵،اصل مقالات تا    ٢١ بہمن، اعلام نتیجه نهایی ٢٢ بہمن وبر گزاری ھمایش١١الی 13 اسفند ماه جاری خواهد بود.