میزبانی پایتخت فرهنگی جهان اسلام بهترین فرصت برای معرفی میراث فرهنگی - سرزمینی مشهد است

سه شنبه, 21 دی 1395 08:00

مدیر قطب علمی فردوسی‌شناسی و ادبیات خراسان:

میزبانی پایتخت فرهنگی جهان اسلام بهترین فرصت برای معرفی میراث فرهنگی - سرزمینی مشهد است

مدیر قطب علمی فردوسی‌شناسی و ادبیات خراسان دانشگاه فردوسی مشهد گفت: میزبانی پایتخت فرهنگی جهان اسلام بهترین فرصت برای معرفی میراث فرهنگی - سرزمینی خراسان و به ویژه شهر مشهد است.

به گزارش دفتر ارتباطات رسانه ای پایتخت فرهنگ اسلامی - مشهد 2017، دکتر «محمدجعفر یاحقی» اظهار کرد: پیشینه درازآهنگ تاریخی خراسان در ایران بی‌نظیر است و اکنون شهری میزبانی پایتخت فرهنگی جهان اسلام را به عهده دارد که در قلب خراسان بزرگ قرار گرفته است.

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: از فرصت رویداد مشهد 2017 می توان برای معرفی پیشینه و فرهنگ مشهد و خراسان، بزرگان این سرزمین، مفاخر مدفون در مشهد و استان و فرهیختگان زاده اما مهاجرت کرده از این دیار، استفاده کرد.

این پژوهشگر و نویسنده ایرانی با بیان اینکه همه بناها و زیرساخت های خراسان تحت تاثیر حضور امام هشتم شیعیان(علیه السلام) است، ادامه داد: همچنین از این فرصت باید برای معرفی اثرات وضعی حضور و آرام گرفتن امام رضا (علیه السلام) در فرهنگ این مرز و بوم استفاده کرد. 

عضو پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی با عنوان اینکه همه مفاخر توس، مشهدی محسوب می شوند و مشهد میراث بر توس است، تصریح کرد: بیش از 500 شخصیت توسی شناسایی شده اند که همگی بخشی از پیشینه فرهنگی مشهد به شمار می روند، باید این مهم اطلاع رسانی شود و رویداد مشهد 2017 بهترین فرصت به منظور معرفی این مفاخر است.

دکتر یاحقی تصریح کرد: باید شاهکارهای فرهنگی، ادبی و علمی این شهر به زبان های خارجی ترجمه و به جهان عرضه شود تا شاهد تاثیرات آن در توسعه فرهنگی و جهانی سازی شهر مشهد باشیم.