شما اینجا هستید: صفحه اصلیمدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

آن چه که می تواند چراغ راه صاحبان رسانه باشد عمل به توصیه ها وهشدارهای مقام معظم رهبری امام خامنه…
‌یک خراسان پژوه با بیان اینکه در حال حاضر تمرکز بر روی حفظ آثار تاریخی شهر مشهد الزامی است، گفت:…
48 رسانه معتبر کشور از جمله ایرنا «میثاق اخلاق حرفه ای رسانه ها» ‌را با امضا تایید کردند. خبرگزاری های…
گردشگری از مهم ترین صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کلان شهرهای بوجود می آورد. ایران…
همان اندازه که فرهنگ ایرانی در زبان و ادبیات فارسی متبلور شده است، ویژگی‌ های زبانی که گویشوران به کار…
همه ما روزانه با رانندگانی مواجه شده‌ ایم که اگر غفلت کنیم بدون شک هیچ اثری از گذشت در آنها…
نقش فرهنگ در زندگی انسانی و مدنی به اندازه ای است که به ساده گی نمی توان حدودی براي آن…
«فرهنگ آن چیزی است که حاضرم جانم را برایش فدا کنم»، این جمله، فرازی از سخنان رهبری است که نشان…