شما اینجا هستید: صفحه اصلیمدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

برخي از عناصر فرهنگي وارزشي در زمينه تحقق اهداف و برنامه هاي توسعه به صورت مانع عمل مي كند(مانند ساخت…
جامعه پذیری (socialization) اصطلاحی است که جامعه شناسان، روان شناسان اجتماعی، مردم شناسان، سیاستمداران و متخصصان آموزش و پرورش به…
توسعه فرهنگ فرآیندی از تحقق کمالات انسانی است رهنگ (از ریشه لاتین cultura و از colere به معنای ترویج کردن)…
حادثه پلاسکو دو روی یک سکه بود؛ یکی لمپنیسمی‌ که به مثابه کاتالیزوری برای یک حادثه مرگبار و فاجعه‌ ای…
تاکنون تعاریف متعددی برای فرهنگ عنوان شده که به مرور رنگ و روی جامع تری به خود گرفت. می توان…
گفته‌اند که مطالعات فرهنگی، پیوندی بنیادین با جامعه‌شناسی مکتب شیکاگو دارد. یکی از مفاهیمی که در بحث آسیب‌شناسی اجتماعی و…
یکی از مهم‌ترین ابعاد جهانی‌شدن، فرهنگی است که از آن به جهانی‌شدن فرهنگی تبیین می‌شود یا زیرعنوان آن موضوعاتی چون:…
در طول تاریخ چند هزار سال گذشته، «ایران به مثابه ابژه شناخت» همواره در کانون توجه محققان ایرانی و غیر…