شما اینجا هستید: صفحه اصلیمدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

توسعه فرهنگ فرآیندی از تحقق کمالات انسانی است رهنگ (از ریشه لاتین cultura و از colere به معنای ترویج کردن)…
حادثه پلاسکو دو روی یک سکه بود؛ یکی لمپنیسمی‌ که به مثابه کاتالیزوری برای یک حادثه مرگبار و فاجعه‌ ای…
تاکنون تعاریف متعددی برای فرهنگ عنوان شده که به مرور رنگ و روی جامع تری به خود گرفت. می توان…
گفته‌اند که مطالعات فرهنگی، پیوندی بنیادین با جامعه‌شناسی مکتب شیکاگو دارد. یکی از مفاهیمی که در بحث آسیب‌شناسی اجتماعی و…
یکی از مهم‌ترین ابعاد جهانی‌شدن، فرهنگی است که از آن به جهانی‌شدن فرهنگی تبیین می‌شود یا زیرعنوان آن موضوعاتی چون:…
در طول تاریخ چند هزار سال گذشته، «ایران به مثابه ابژه شناخت» همواره در کانون توجه محققان ایرانی و غیر…
مقدمه کارآفرینی فرهنگی فرآیند ایده‌­پردازی و شناخت فرصت­ها و راه‌اندازی کسب‌وکارهای فرهنگی است که روندها و فرآیندهای تولید و عرضه…
پدیده تکدی گری اغلب در غیاب «عزت نفس» رخ می نمایاند. انسانی که از درون تهی می شود «سرافرازی» و…