شما اینجا هستید: صفحه اصلیمدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مقدمه کارآفرینی فرهنگی فرآیند ایده‌­پردازی و شناخت فرصت­ها و راه‌اندازی کسب‌وکارهای فرهنگی است که روندها و فرآیندهای تولید و عرضه…
پدیده تکدی گری اغلب در غیاب «عزت نفس» رخ می نمایاند. انسانی که از درون تهی می شود «سرافرازی» و…
برنامه‌ ریزی برای جوانان قلمروهای متنوعی را در بر می‌ گیرد که با موقعیت شهروندی و جایگاه و تقش‌ های…
خلق کن کز خلق می گیرد وجود آنچه نابوده است می بینیش بود از تو اندیشه ز عالم چیرگی محو…
واقعیت رویدادها فرهنگی در عرصه هنر و ادبیات و تعارض آن با مبانی فرهنگی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران…
«فرایند جهانی شدن در سالهای اخیر به عنوان واقعیتی غیر قابل انكار شتاب بیشتری گرفته است. با الهام از ایده…
دو ماه قبل در روز یازدهم آبان، با رأی نمایندگان ملت درمجلس شورای اسلامی، مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی…
در میان منابع فرهنگی مختلف مانند خانواده, آموزش و پرورش و غیره که ذهن انسان ها یا محتوای آن یعنی…