شما اینجا هستید: صفحه اصلیمدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

برنامه‌ ریزی برای جوانان قلمروهای متنوعی را در بر می‌ گیرد که با موقعیت شهروندی و جایگاه و تقش‌ های…
خلق کن کز خلق می گیرد وجود آنچه نابوده است می بینیش بود از تو اندیشه ز عالم چیرگی محو…
واقعیت رویدادها فرهنگی در عرصه هنر و ادبیات و تعارض آن با مبانی فرهنگی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران…
«فرایند جهانی شدن در سالهای اخیر به عنوان واقعیتی غیر قابل انكار شتاب بیشتری گرفته است. با الهام از ایده…
دو ماه قبل در روز یازدهم آبان، با رأی نمایندگان ملت درمجلس شورای اسلامی، مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی…
در میان منابع فرهنگی مختلف مانند خانواده, آموزش و پرورش و غیره که ذهن انسان ها یا محتوای آن یعنی…
در این مقاله سعی بر آن داریم تا ضمن بررسی جایگاه مهندسی فرهنگی در کلام و اندیشه نظریه پرداز و…
از دیرباز درباره نسبت و رابطه میان برنامه ریزی و فرهنگ دو رویکرد کلان وجود داشته است . برابر رویکرد…