شما اینجا هستید: صفحه اصلیمدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

جامعه و فرهنگ ایرانی و به تبع آن انسان ایرانی مانند دیگر جوامع، فرهنگها وانسانها تحت‌تأثیر ظهور تكنولوژیهای ارتباطی و…
شورای عالی انقلاب فرهنگی که در راستای بروز تحول بنیادین در روند آموزش و ساماندهی امور فرهنگی و توسعه و…
روش هاي مختلفي براي تغيير فرهنگ سازماني وجود دارد اين روش ها يا به دنبال ايجاد تغيير از درون هستند…
اگرچه تولید فکر و محصولات فرهنگی وهنری جوهره‌ای شخصی دارد و صرفا یک امر فردی به نظر می‌رسد، اما وقتی…
وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تبیین شاخصه های فرهنگی ، به تشریح راهبردهای اساسی در نهاد حساس وزارت فرهنگ و…
سال‌هاست موضوع فرهنگ در رأس تذکرات مقام معظم رهبری قرار داشته و در سال‌های اخیر، بحث اقتصاد نیز به آن…
 با افزایش تنوع و تکثیر رسانه ها، انتخاب الگوی پوشاک افراد ـ که نوعی رسانة هویتی آنان محسوب می شودـ…
جهانی شدن، پدیده ای است که جهان را با استفاده از انقلاب اطلاعاتی در پرتو فناور ی های نوین ارتباطی…