شما اینجا هستید: صفحه اصلیمدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تبیین شاخصه های فرهنگی ، به تشریح راهبردهای اساسی در نهاد حساس وزارت فرهنگ و…
سال‌هاست موضوع فرهنگ در رأس تذکرات مقام معظم رهبری قرار داشته و در سال‌های اخیر، بحث اقتصاد نیز به آن…
 با افزایش تنوع و تکثیر رسانه ها، انتخاب الگوی پوشاک افراد ـ که نوعی رسانة هویتی آنان محسوب می شودـ…
جهانی شدن، پدیده ای است که جهان را با استفاده از انقلاب اطلاعاتی در پرتو فناور ی های نوین ارتباطی…
برنامه‌ریزی فرهنگی به معنی نظام‌سازی اقدامات از پیش تدبیر شده است که تلاش دارد اهداف نظام را به اهداف مشخصی…
سرمایه اجتماعی مفهومی است که به دلایلی گوناگون طی سال های گذشته با کاستی هایی روبرو شد و چشم اندازی…
جامعه به‌خصوص جوانان به نشاط نیاز دارند. نشاط فرهنگی بخشی از زیست جامعه است. در کنار خوراک، پوشاک، مسکن، حمل…
 مدیران فرهنگی؛ شایستگی ها و مهارت ها دکتر ایرج سلطانی مقدمه فرهنگ، شیوه زندگی هر جامعه و متاثر از عوامل…