شما اینجا هستید: صفحه اصلیمدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

تاثیر فرهنگ بومی بر شکل گیری فرهنگ سازمانیمورد مطالعه: شهرداری تهران چکیده: این تحقیق پیرامون بررسی رابطه بین تعصبات بومی…
"" الزام دهم: تغییر سیاست ملاک ارزشیابی برنامه های فرهنگی از کمی به کیفی v محاسن حاصل از پیاده سازی…
چکیده مسجد پایگاه و کانون فعالیت‌های متعددی است؛ ازجمله فعالیت‌های آموزشی، سیاسی، علمی، نظامی، ورزشی، اقتصادی، فرهنگی. فعالیت‌های فرهنگی در…
ارائه بیش از ۱۹۰۰ دقیقه سخنرانی در ۲۵ جلسه در رابطه با تفسیر، ارائه بیش از ۲۱۰۰ دقیقه سخنرانی در…
فصل ششم: راهبردها و اقدامات راهبردهای کلان فرهنگی راهبرد کلان 2 بازآفرینی نظام فکری، ساختارهای رسمی و غیررسمی و میراث…
فصل ششم: راهبردها و اقدامات راهبردهای کلان فرهنگی ١. نهادینه سازی فرهنگ تمسک به قرآن و عترت (امام عصر (عج))…
فصل ششم: راهبردها و اقدامات راهبردهای کلان فرهنگی ١. نهادینه سازی فرهنگ تمسک به قرآن و عترت (امام عصر (عج))…
"بایسته های لازم(واجب) برای مدیریت فرهنگی کارآمد" الزام نهم: ایجاد مرکز تخصصی دیده بانی فرهنگی v محاسن حاصل از پیاده…