شما اینجا هستید: صفحه اصلیمدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

"بایسته های لازم(واجب) برای مدیریت فرهنگی کارآمد" الزام ششم: بهره گیری از مدیران خلاق و مروج تفکر خلاق اسلامی v…
چشم انداز فرهنگی با توكل به خداوند متعال و اعتصام به قرآن و عترت و در پرتو اسلام ناب محمدی…
فصل دوم: مبانی، ارزش ها و اصول Ø مبانی فرهنگ، کلیتی واحد و متعامل از «عقاید و باورهای اساسي، ارزش…
"بایسته های لازم(واجب) برای مدیریت فرهنگی کارآمد" : الزام چهارم: ساماندهی و شبکه سازی سازمانهای و تشکلها مردمی در حوزه…
فصل اول: کلیات 1. فرهنگ: نظام واره ای است از « عقاید و باورهای اساسی»، «ارزش ها، آداب و الگوهای…
با قبول متن‌پردازی پروژه حاضر، اکنون اجازه دهید چند رشته‌ى اصلی بحث را که در این کتاب به آ ن‌ها…
 تعریف سرمایه‌ی فرهنگی اشتراک بسیاری با تعریف سرمایه‌‌ی طبیعی در مرحله‌ی مشابهی از تکوینش دارد. در اینجا به اختصار بسط…
 اگر اهمیت اقتصاد برای طرح و تدوین سیاست عمومی به عنوان یک اصل پذیرفته شود ، آن‌گاه این پرسش مناسب…