شما اینجا هستید: صفحه اصلیمدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

فصل اول: کلیات 1. فرهنگ: نظام واره ای است از « عقاید و باورهای اساسی»، «ارزش ها، آداب و الگوهای…
با قبول متن‌پردازی پروژه حاضر، اکنون اجازه دهید چند رشته‌ى اصلی بحث را که در این کتاب به آ ن‌ها…
 تعریف سرمایه‌ی فرهنگی اشتراک بسیاری با تعریف سرمایه‌‌ی طبیعی در مرحله‌ی مشابهی از تکوینش دارد. در اینجا به اختصار بسط…
 اگر اهمیت اقتصاد برای طرح و تدوین سیاست عمومی به عنوان یک اصل پذیرفته شود ، آن‌گاه این پرسش مناسب…
از نقش عملی فرهنگ در تأثیرگذاری بر عملکرد اقتصادی بگذریم و به مسائل بنیادی‌تری درباره‌ی معنای توسعه‌ی اقتصادی و چگونگی…
با نگرانی روزافزونی که در همه‌ی بخش‌های جهان به دلیل رشد مداوم شهرها و مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و زیست…
درجهان سوم، مفهوم فرهنگ به عنوان صنعت، معانی ضمنی خاصی دارد. در جوامع ابتدایی، فرهنگ و اقتصاد تا حد نسبتاً…
 موقعیت گردشگری در ارتباط با صنایع فرهنگی تا حدی غیرعادی است. در وسیع‌ترین معنا، کل گردشگری خواه داخلی یا بین…