شما اینجا هستید: صفحه اصلیمدیریت فرهنگیساز و کار برنامه ریزی در حوزه جوانان

ساز و کار برنامه ریزی در حوزه جوانان مطلب ویژه

دوشنبه, 20 دی 1395 10:34

برنامه‌ ریزی برای جوانان قلمروهای متنوعی را  در بر می‌ گیرد که با موقعیت شهروندی و جایگاه و تقش‌ های اجتماعی، علایق، توانایی‌ ها و فرصت‌ های آنها سازگار است. اگر کوتاه بخواهم به برخی از آنها اشاره کنیم مواردی چون تقویت مهارت‌ها و توانایی‌ ها (سرمایه‌ های انسانی و فرهنگی)، تمهیداتی برای فرصت‌ های شغلی و حرفه ای، ایجاد و ارتقای فرصت‌ های فراغتی مفید، ارتقای تعاملات نسلی، از جمله آنها به شمار می‌ آیند. ‌

 

سازو کار مداخله و برنامه‌ ریزی در عرصه‌های فوق‌ الذکر پیچیده و چند لایه است. بخشی از آن با آگاهی بخشی و ایجاد فرصت‌ ها و میدان‌هایی برای مشارکت و عمل‌ ورزی جوانان مهیا می‌شود. برای مثال در فعالیت‌ های داوطلبانه، مشارکتی، فراغتی و ورزشی ایجاد بسترهای فیزیکی نهادین در کنار آموزش و انتقال مهارت‌ ها، تعیین کننده هستند. در سطحی دیگر تلاش‌های بین‌ بخشی و چند جانبه ضرورت می‌ یابد و در این صورت کار وزارت ورزش و جوانان ایجاد هماهنگی با دیگر سازمان‌ها و نهادهای دولتی است.

 

سطحی دیگر از مداخله، معطوف به ایجاد حساسیت‌های مثبت و اصلاح نگرش‌ها و بازنمایی‌ها از جوانان است که احتمالا با نیازها و علایق آنها همسویی چندانی ندارد. این سطح علاوه بر خانواده‌ ها، رسانه‌ ها، قدرت و سیاست را هدف قرار می‌ دهد. در مجموع برنامه‌ ریزی برای جوانان تلاشی برای تاکید کردن بر گفتمان جوانی و استفاده بیشتر از قابلیت‌ ها و سرمایه‌ های آنهاست. روشن است که انطباق میان نیازها و دغدغه‌ های جوانان با برنامه‌ ها باید برقرار باشد.

 

در وهله اول توجه کردن به تنوع نیازها اهمیت زیادی دارد. در مواردی نشانه‌ هایی از میل به یکسان دیدن و یکسان خواستن نیازها و انتظارات مشاهده می‌ شود. جوانان بر حسب سرمایه‌ ها، جنسیت، جغرافیای زندگی، هویت‌های قومی و زبانی، توانایی‌ ها و استعداد های فردی و ارزش‌ها و خرده فرهنگ‌ های خود نیازهای منفاوتی دارند که هم باید به رسمیت شناخته شوند و هم حتی المقدور در تامین آنها تلاش کرد. البته این تنوع نافی نیازهای مشترک و یا ترویح ارزش‌های مورد وفاق و انسجام بخش در جامعه نیست.

 

در وضع فعلی جوانان خوش بینی زیادی برای تحقق بسیاری از خواسته‌ ها و اولویت‌ های خود نمی‌ یابند. دورنمای ضعیف اشتغال و فرصت‌ های بازار کار، کم توجهی به شایسته سالاری در فرصت‌ های حرفه ای، پایین بودن استانداردهای آموزشی در برخی مراکز علمی و آموزشی، ناتوانی در استفاده از مهارت‌های تحصیلی برای کار، در عمل بسیاری از آنها را در تنگنا قرار داده و در نتیجه جوانان را تنها متکی به خود می‌سازد.

 

جوانی، فرصت ایده آلی برای مهارت اندوزی و ارتقای توانایی‌ ها و خلاقیت‌ هاست. در شکل آرمانی همه جوامع علاقه‌ مند هستند بهترین فرصت‌ها و میدان را برای آموزش و تربیت این نسل خلاق در پیش گیرند. در وجه دیگر سلامت جسمی و روحی این نسل اولویت فراوانی دارد. دسترسی بیشتر، آسان‌ تر و ارزان‌تر به خدمات و فرصت‌ های ورزشی هم حقی برای جوانان است و هم مسئولیتی برای دولت. در مجموع ارتقای سلامت و توانایی‌ های جوانان و توجه به عدالت در تخصیص فرصت‌ ها و منابع، تضمینی برای توسعه جامعه و آرمان‌ های آن و همچنین استراتژی اصلی به شمار می‌ آید.

 

 منبع: روزنامه آرمان