الفت و محبت

منتشرشده در مدیریت اسلامی دوشنبه, 03 خرداد 1395 00:00

یکی از مصادیق اخلاق اجتماعی که تأثیر بسزایی در میزان نفوذ در دیگران دارد، مسئله الفت ورزیدن به دیگران و محبت کردن به آنان می‌باشد. تقریباً همه‌ی انسانها در این خصیصه بهم مشترک هستند که هرکس به آنها لطف و محبت کند، او را دوست می‌دارند و دل در گرو او می‌گذارند به او روی می‌آورند. امیرمؤمنان حضرت علی(ع) در تبیین این نکته‌ی مهم دمی‌فرمایید:

« قُلوبُ الرِجالِ وَحشِیَّه ؛ فمن تالفها أقبلت علیه » ؛

دلهای مردم وحشی است؛ پس هرکس به آنها الفت ورزد به او روی می‌آورند.

این یک قائده کلی است که لطف و محبت به افراد، که باعث می‌شود که انسان در نزد آنها محبوب شود و آن‌گاه که فردی در چشم دیگران محبوب و دوست داشتنی شد، میزان نفوذ و تأثیر گذاری او بر آنان به مراتب بیشتر می‌شود و میزان اطاعت و پیروی آنه نیز از او بیشتر می‌گردد. پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز که خود مظهر لطف و محبت به مردم بود، به این نکته‌ی مهم تأکید می‌کنند:

« اَلمَرءُ مَعَ مَن أحَبَّ »

( دل و جانِ ) انسان باکسی است که اورا دوست می‌دارد.

خداوند متعال، انسان را فطرتاً به‌گونه‌ای آفریده است که دل و جان او را تسخیر لطف و محبت است؛ فطرت آدمی چنان است که اگر از کسی لطف و محبت و احسان ببیند، به تسخیر او در می‌آید و تحت تأثیر او قرار می‌گیرد. یکی از رموز موفقیت پیامبر گرامی اسلام(ص) در نفوذ بر دل‌ها مسلمانان و تسخیر قلوب آن‌ها همین مسئله رحمت و محبت است.

پیامبر گرامی اسلام(ص) پیام آور رحمت و محبت، و مظهر تام و کامل رحمت فراگیر الهب نسبت به همه ی جهانین بود. خداوند متعال خطاب به ابن پیامبر رحمت می‌فرماید:

« و ما أرسَلناکَ اِلا رَحمهً لِلعالمینَ»

ما تو را جز به عنوان رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.

آری رسول خدا(ص) بزرگترین مظهر لطف و رحمت خداوند متعال به جهانیان بود و جاکعه را  به قدرت رحمت و محبت خود اداره می‌کرد.رحمت  و محبت پیامبر گرامی اسلام(ص) نسبت به مردم به حدی بود که مردم شیفته‌ی وجود مبارک آن حضرت می‌شوند و دوستی و محبت او را در دل آنان جای می‌دادند و در نتیجه، اطاعت و پیروی از آن حضرت از صمیم جان می‌پذیرفتند.

خداوند متعال در توصیف سیمای رئوف و مهربان آن حضرت می‌فرماید:

« لقد جاءکُم رسول من أنفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رَءُوفُ رَّحیم »

همانا رسولی از خودتان به سوی شما آمد که رنج‌های شما بر او سخت است و بر هدایت شما بسیار حریص است و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است.

در این آیه شریفه، خداوند متعال برخی از ویژگی‌های پیامبر گرامی اسلام( ص) را بیان می‌کند؛ یکی از ویژگی‌های که بر می‌شمارد عبارت از این است که آن حضرت نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است. البته رأفت و محبت پیامبر گرامی اسلام (ص) مخصوص مؤمنان نبود و همه‌ی انسان‌ها را شامل می‌شد؛ اما نسبت به مؤمنان، محبت و لطف ویژه‌ای داشت.

یکی دیگر از ویژه‌گی‌های پیامبران اکرم(ص) در کریمه با عبارت(حَرِیصُ عَلَیکُم) بیان شده است. کلمه‌ی«حرص» در لغت عرب به معنای علاقه وافر و شدید به چیزی است؛ بنابراین معنای عبارت این می‌شود که او نسبت به شما علاقه‌ی وافر و شدید دارد به شما عشق می‌ورزد.

 

منبع: کتاب مدیریت در اسلام