سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور بر توجه به سیاست های تشویقی توسعه گردشگری ارزان قیمت تاکید کرد مطلب ویژه

منتشرشده در مشهد فردا پنج شنبه, 02 فروردين 777 06:09

 

سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور بر توجه به سیاست های تشویقی توسعه گردشگری ارزان قیمت تاکید کرد.

سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت:در حوزه گردشگری باید به زیرساختها و سیاستگذاری های کلان و منطقه ای دولت و تعادل بخشی به سیاست های تشویقی توسعه گردشگری ارزان قیمت توجه کرد.

به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی،رومیانی سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور عصر روز دوشنبه 2 مرداد ماه در نشست کارگروه ملی زیارت اظهارداشت:سازمان میراث فرهنگی در حال حاضر تغییر رویکرد داده و توجه ویژه به توسعه گردشگری و اتخاذ همکاری و مشارکت با سایر نهادها و سازمان های متولی در امر توسعه گردشگری کشور دارد. وی با تاکید بر حمایت از فعالان بخش گردشگری بویژه سرمایه گذاران بخش خصوصی افزود:در حوزه گردشگری باید به زیرساختها و سیاستگذاری های کلان و منطقه ای دولت و تعادل بخشی به سیاست های تشویقی توسعه گردشگری ارزان قیمت توجه کرد. رومیانی به رویکرد سازمان میراث فرهنگی، بسوی بحث توسعه گردشگری و اتخاذ رویکرد همکاری و مشارکت با سایر نهادها و سازمانهای ذی مدخل در امر توسعه گردشگری در کشور اشاره کرد وگفت: ایجاد فضاهای اقامتی ارزان قیمت باید به گونه ای مدیریت شود که فضای کسب و کار واحدهای اقامتی رسمی را دچار ضرر و زیان نکند. سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورهمچنین بر ظرفیت فنی و تخصصی سازمان میراث فرهنگی و ادارات تابعه در فرایند برنامه ریزی و مدیریت گردشگری اشاره داشت و بر جایگاه سازمان در نظارت فنی بر پروژه های حوزه گردشگری و زیارت تاکید کرد.