مشهد 2017

منتشرشده در مشهد فردا پنج شنبه, 05 آذر 1394 00:00

یکی از کلمات و عناوینی که این روزها دهان به دهان می چرخد و محافل را خالی از بحث و صحبت باقی نمیگذارد

موضوع انتخاب شهرمشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام درسال 2017 است . عنوانی که حالا از آن فقط مشهد 2017 شنیده می شود و عده زیادی را معطوف به فعالیت دراین زمینه نموده است . اما این که این عنوان توسط چه کسی وچگونه به مشهد داده شده است و دراین سال چه برسر مشهد خواهد آمد سوالاتی است که شاید مغفول واقع شده است .

عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی از سال 2005 وبه ابتکار ایسسکو به وجود آمد ودراولین سال به شهر مکه مکرمه رسید . ایسسکو که درحقیقت سازمان علمی ، فرهنگی و آموزشی سازمان کنفرانس اسلامی می باشد طرح های مختلفی را در چند دهه از فعالیت خود شروع نموده است تا بتواند ضمن گسترش فعالیت ها بین کشورهای اسلامی ، درجهت اعتلای تعالیم اسلامی نیز گام بردارد

درحقیقت درسال 2017 مشهد به عنوان یکی از پایتخت های فرهنگ اسلامی شناخته می شود که درکنار خود ودر بین کشورهای عربی شهرهای امان از اردن و سنار از سودان قرار گرفته اند ودربین شهرهای افریقایی نیز این عنوان نصیب کامپالا از کشور اوگاندا شده است .