آیسسکو ISESCO

منتشرشده در مشهد فردا جمعه, 06 آذر 1394 00:00

سازمان علمی ، فرهنگی وآموزشی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی است

که از سال 1979 یعنی سال 1358فعالیت خود را آغاز نمود . مقر این سازمان که دربرگیرنده 51 کشور اسلامی است در شهر رباط درکشور مغرب قرار داد .که زبان های رسمی این سازمان عربی ، انگلیسی و فرانسه است .

ایسسکو 114 مجموعه مختلف از جمله  سازمان های تخصصی وموسسات وابسته به سازمان ملل ، وهمچنین سازمان های منطقه ای و غیر دولتی وهمچنین دانشگاه های مختلف همکاری می نماید . از جمله مهم ترین مجموعه های آن می توان به اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام اشاره نمود

هدف اصلی این سازمان هماهنگ سازی ، گسترش تعامل وهمکاری های کشورهای اسلامی در زمینه های آموزشی ، علمی وفرهنگی با الهام از اهداف وتعالیم اسلامی می باشد که دارای دو دفتر منطقه ای در شارجه وتهران دارد .

ایسسکو سه رکن اصلی شامل مجمع عمومی ، شورای اجرایی واداره کل دراد که ریاست آن را مدیرکل برعهده دارد . مجمع عمومی ایسسکو از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل شده و هر سه سال یکبار تشکیل جلسه می دهد . جلسه شورای اجرایی نیز که اعضای آن نمایندگان کشورهای عضو هستند سالی یکبار تشکیل جلسه می دهد .

سازمان ایسسکو درهرسال بیش از 500 برنامه درزمینه های علوم ، اموزش وفرهنگ در قالب های مختلف همچون کنفرانس ، کارگاه ،سمینار و پژوهش درکشورهای مختلف اسلامی وبرای جوامع اقلیت مسلمان درسایر کشورها اجرا می نماید.

جمهوری اسلامی ایران ازسال 1371 به عضویت ایسسکو درامد و از اعضاء فعال و تاثیرگذار آن به شمار میاید.

هدف ومحورهای اصلی فعالیت :

هدف کلی فعالیت های این سازمان ، تحقق یک هدف کلی یعنی (( شکل دهی به امت اسلامی وتقویت جایگاه ملل مسلمان درجهان می باشد

دراین راستا محورهای فعالیت های ایسسکو را می توان در 4 محور زیر تعیین نمود :

1- میراث ، هویت فرهنگ اسلامی والزامات جهان اسلام

2- تنوع فرهنگی برای ترویج خلاقیت و رسیدن به توسعه پایدار

3- گفت وگو واتحاد تمدن ها درروابط منطقه ای وبین المللی

4- فناوری اطلاعات و ارتباطات در خدمت توسعه پایدار درجهان اسلام