کنفرانس ها

عنوان کنفرانس: کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - نمایه شده در پایگاه استنادی جهان علوم اسلام…
دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین معرفی کنفرانس دومین…
اسلام، دین جامعی است که آموزه‌های آن همه جنبه‌های مورد نیاز در راستای تعالی انسان را در برمی‌گیرد. خانواده به…
مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی و سازماندهی منابع وامکانات است که…
کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان، در نظر دارد با معرفي توان علمي و كاربردي براي ارتقا…
درباره کنفرانس: کنفرانس‌های سالانه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رویدادهاى هدفمندی هستند که اگرچه به تولید دانش و هم‌افزایی علمی…
عنوان کنفرانس: کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 International Conference on new approaches in humanities in…
عنوان کنفرانس: دومین کنفرانس بين المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی 2nd International Conference on Socio–Cultural Studies and Religious…