کنفرانس ها

کنفرانس علمی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت که با همکاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برگزار می گردد همایشی…
محورهای کنفرانس : نمادگرایی در هنرهای دستی و بومی: سفالینه ها،آثار فلزی، آثار چوبی، شیشه و آبگینه ها، نگارگری و…
عنوان کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم - نمایه شده در پایگاه استنادی جهان علوم…
سازمان کنفرانس اسلامی معروف به سازمان همکاری اسلامی طرحی را از سال 2015 با نام معرفی شهر نمونه گردشگری کشورهای…
معماری ایران، همچون تجلی راستین فرهنگ ایرانشهری در عرصه کالبدی، از سویی امری است تاریخی که نشان دهنده تلاش مردمان…
اولین همایش ملی یافته های نوین روان شناسی تربیتی و چالش های پیش رو با بهره گیری از شاخص ترین…
سومین همایش بین المللی شرق شناسی - صلح و دیپلماسی فرهنگی با بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت درباره…
مدیریت و اقتصاد دو مفهومی هستند که در پیشرفت همه جانبه نقش بسزایی دارند و می بایست با نگاهی عمیق…