کنفرانس ها

با تلاش مستمر چندین ساله و تکاپوی فشرده علمی صدها تن از اندیشمندان و پژوهشگران کشور، پیش ­نویس اولیه الگوی…
سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار علوم تربیتی و روانشناسی مطالعات اجتماعی وفرهنگی (( مشهد فرهنگ حامی برگزاری این همایش می…
عنوان کنفرانس: اولین کنفرانس بين المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی 1st International Conference on Socio–Cultural Studies and Religious…
اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی با تاکید بر پژوهش های نوین ساری – 8…
به نام خداگروه فلسفه دانشگاه خوارزمي، باهمكاري گروه هاي فلسفه دانشگاه هاي كشور، برگزار مي كند:اولين همايش مليفلسفه اسلامي و…
نخستین کنفرانس ملی "فرهنگ، گردشگری و هویت شهری" با تکیه بر کمکهای همه جانبه ی خداوندگار مهربان و پشتوانه ی…
موسسه سفیران فرهنگی مبین بوشهر با همکاری مجامع علمی و دانش بنیان در نظر دارد کنگره بین المللی فرهنگ و…