کنفرانس ها

به نام خداگروه فلسفه دانشگاه خوارزمي، باهمكاري گروه هاي فلسفه دانشگاه هاي كشور، برگزار مي كند:اولين همايش مليفلسفه اسلامي و…
نخستین کنفرانس ملی "فرهنگ، گردشگری و هویت شهری" با تکیه بر کمکهای همه جانبه ی خداوندگار مهربان و پشتوانه ی…
موسسه سفیران فرهنگی مبین بوشهر با همکاری مجامع علمی و دانش بنیان در نظر دارد کنگره بین المللی فرهنگ و…
به منظور تعامل دانشگاه ها و سازمان های رسانه ای، دومین همايش بين‌المللي مديريت رسانه با شعار رسانه ها و…