کنفرانس ها

به منظور تعامل دانشگاه ها و سازمان های رسانه ای، دومین همايش بين‌المللي مديريت رسانه با شعار رسانه ها و…