کنفرانس ها

اسلام، دین جامعی است که آموزه‌های آن همه جنبه‌های مورد نیاز در راستای تعالی انسان را در برمی‌گیرد. خانواده به…
مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی و سازماندهی منابع وامکانات است که…
کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان، در نظر دارد با معرفي توان علمي و كاربردي براي ارتقا…
درباره کنفرانس: کنفرانس‌های سالانه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رویدادهاى هدفمندی هستند که اگرچه به تولید دانش و هم‌افزایی علمی…
عنوان کنفرانس: کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 International Conference on new approaches in humanities in…
عنوان کنفرانس: دومین کنفرانس بين المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی 2nd International Conference on Socio–Cultural Studies and Religious…
عنوان کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم 2nd International Conference on Accounting and Management in…
سومین کنگره بین المللی فرهنگ واندیشه دینی (Third International Congress on Religious Culture and Thought ) همزمان با سالروز امام…