مدیریت دولتی

بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران (مطالعه تطبیقی) محمد فیض چکیده: نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم و رو…
چالش های مدیریت دولتی در حوزه ساختار سازمانی با رویکرد دولت و ملت همدلی و همزبانی محمد فیض (دانشجوی دکتری…
چكيده در دهه هاي اخير شاهد ظهور رويكردي جديد در مديريت دولتي بوده ايم. بعبارت ديگر رويكردي جديد كه براي…
بسيارى از معضلاتى که در زمينه هاى مختلف گريبانگير مردم جامعه است تنها به وسيله دولت و دستگاههاى اجرايى قابل…
استخدام در قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری(محمد بهشتی -دانشگاه ازاد مشهد)
حدود وظایف و مشاغل اداری دولت(بنت الهدی مرشدلو - دانشگاه ازاد مشهد) - دخالتهای دولت در امور اجتماعی و اقتصادی…
انفال چیست ؟ یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوالله و اصلحواذات بینکم و اطیعوالله و رسوله ان…
مسئولیت در حقوق به مفهوم پاسخگویی و مورد خطاب قانونگذار قرارگرفتن اشخاص است.از نظر تاریخی هر چند که در اواخر…
فهم دقیق واژگان مفاهیم و ویژگی‌های هر مساله حقوقی، گام اصلی آشنایی با مساله است.
قانون مدني هر كشور محور اصلي نظام حقوقي آن كشور است كه همه قوانين مربوط به روابط قراردادي و خارج…