نکته های مدیریت

بر سر گور کشیشی در کلیسای وست مینستر نوشته شده است:کودک که بودم می خواستم دنیا را تغییر دهم. بزرگتر…
موش ازشکاف دیوار سرک کشید تا ببیند این همه سر و صدا برای چیست. مرد مزرعه دار تازه از شهر…
روستایی بود دور افتاده که مردم ساده دل و بی سوادی در آن سکونت داشتند. مردی شیاد از ساده لوحی…
1- امپراطور جهان موتور سیکلت اغلب شما تجربه راندن موتورسیکلت‌ها هوندا را داشته‌اید و قدرت، استحکام، ظرافت و مانور آن…
تا بیش از سفر دکتر دمینگ به ژاپن ، محصولات ژاپن را محصولات تقلبی و کم عمر و بی‌ارزش تلقی…
از نظر مراجع، اندیشمندان و منابع اسلامی ، خطرناک‌ترین آفاتی که مدیریت را تضعیف کرده و از پای در می‌آورد…
هنری فایول فانسوی (1925-1841 ) تحقیقانی را در زمینه‌ی مدیریت انجام داده و درصدد آن بود که اصولی ساده و…
اگر مدیران علاقه داشته‌باشند که کارکنان ، پیام‌هایی را که از طرف آن‌ها صادر می‌شود به طور صحیح و مؤثر…