نکته های مدیریت

برگرفته از کتاب راز لوبیا : نوشته دکتر عرفانیان خانزاده : گروهی قورباغه از بیشه عبور می‌کردند. دو قورباغه از…
برگرفته از کتاب راز لوبیا : چندی پیش در بوستون بودم، نیمه شب پس از پایان یک سمینار تصمیم گرفتم…
برگرفته از کتاب راز لوبیا : روزی روزگاری در روستایی در هند مردی به روستاها اعلام کرد که برای خرید…
برگرفته از کتاب راز لوبیا : دکتر عرفانیان : مرد جوانی در آرزوی ازدواج با دختر کشاورزی بود و کشاورز…
برگرفته از کتاب رازلوبیا : دکتر عرفانیان : یک روز آفتابی شیری در بیرون لانه‌اش نشسته بود و داشت آفتاب…
یکی از مدیران آمریکایی که مدتی برای یکی از دوره‌های آموزشی به ژاپن رفته بود، تعریف کرده است که روزی…
برگرفته از کتاب رازلوبیا : دکتر عرفانیان یکی از مدیران آمریکایی که مدتی برای یکی از دوره‌های آموزشی به ژاپن…
پسر كوچكي وارد مغازه اي شد، جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد و بر روي جعبه رفت تا…