نکته های مدیریت

مدیریت از نگاه ۴۰ شخص مشهور جهان1- بجوئید تا بیابید و بدانید با زحمت و تلاش چیزی را از دست…
این قانون به قدرت تغییرات کوچک اشاره دارد!
موش ازشكاف ديوار سرك كشيد تا ببيند اين همه سر و صدا براي چيست. مرد مزرعه دار تازه از شهر…
چند وقتي بود در بخش مراقبت‌هاي ويژه يك بيمارستان معروف، بيماران يك تخت بخصوص در حدود ساعت ۱۱ صبح روزهاي…
"رجینابرت ، مقاله نویس۹۰ساله ،اوهایو" این 15 درسی را که آموخته است،به مناسبت 90 سالگی خود مینویسد: ۱ـ زندگی مهربان…