مدیریت عمومی

دکتر عرفانیان خانزاده :منظور از محیط بازاریابی، بازیگران و نیرو‌های خارج از بازاریابی هستند که می‌توانند بر محیط بازاریابی اثر…
دکتر عرفانیان خانزاده : مدیریت استراتژیک در دو دهه این پیام را به فضای سازمان و مدیریت مخابره کرده است…
دکتر عرفانیان خانزاده : لازم است ابتدا رهبری را تعریف کنیم : رهبری عبارت است از تأ ثیر گذاری بر…
دکتر عرفانیان خانزاده :نگرش، یعنی نوع نگاه انسان‌ها به دنیا پیرامون. نگرش‌ها زمینه‌‌ساز ادراک‌ انسان‌ است و ادراک زمینه ساز…
نوشته : دکتر عرفانیان خانزاده : " جورج گِراین" در توجیح این تئوری چنین استدلال می‌کند که به دلیل فشارهای…
گرد آوری : سیدرحمان میرزائیان طرح ریزی ساختار سازمانی درحقیقت به معنی فرایند انتخاب ساختار سازمانی است که بتواندبرای سازمان…
تبلیغات یکی از مهمترین ابزارهای بازاریابی در رویارویی با بحران مختلف اقتصادی است . کما اینکه می تواند در افزایش…
این مطلب برگرفته از وبلاگی تحت عنوان تسهیلگر به مدیریت وبلاگ خانم پروین پاکزادمنش آماده گردیده است که به موضوع…