مدیریت عمومی

 روش و نظام فکریمدیریت از نقطه صفر، تنها یکی از راه‌کارها و ابزارها برای تعالی بخشیدن به سازمان از طریق…
بشرنخستین همواره به دنبال این بود که تجمعی از افراد مختلف را درکنار یکدیگر قرار دهد تابتواند از مزایاوقابلیت های…
فناوری اطلاعات بخش اعظمی از اقتصاد را تشکیل مــی دهد. آنچه این روند را به پیش می راند، اهمیت روزافزون…
با انجام این تست می‌توانید به برونگرا یا درونگرا بودن خود و خواستگارتان پی ببرید.
چه انگيزه هاي سبب مي شود تاهركس به يك رويه خاص فكر،احساس ورفتار نمايد.چه عواملي كاركنان يك سازمان رابراي انجام…
ارتباط و اشتراک منافع افراد با یکدیگر در ایجاد هماهنگی و ارتباط به سوی هدف، از موارد ضروری وجود مدیریت…
هرگز از اینکه در مواقع لزوم قدم جسورانه ای برداشته اید نهراسید.
ده نکته مهم برای موفقیت در مدیریت امروزه داشتن بیش از یک شغل در زندگی امری کاملا اجتناب ناپذیر می…