مدیریت عمومی

گرد آوری : سیدرحمان میرزائیان طرح ریزی ساختار سازمانی درحقیقت به معنی فرایند انتخاب ساختار سازمانی است که بتواندبرای سازمان…
تبلیغات یکی از مهمترین ابزارهای بازاریابی در رویارویی با بحران مختلف اقتصادی است . کما اینکه می تواند در افزایش…
این مطلب برگرفته از وبلاگی تحت عنوان تسهیلگر به مدیریت وبلاگ خانم پروین پاکزادمنش آماده گردیده است که به موضوع…
گردآوری :اکرم ایزی : پاداش در واقع وسیله ایست که با استفاده از آن سازمان از کارکنان خود بعلت شایستگی…
معمولاً افراد در مقابل تغيير و تحولات واكنش نشان مي‌دهند، بطور كلي واكنش افراد را ميتوان به 3 دسته كلي…
1-اجرا بزرگ‌ترین مساله مطرح نشده در مدیریت امروز است و نبود آن بزرگ‌ترین مانع موفقیت و بیش‌تر ناکامی‌هایی است که…
21- اگر بتوانید همهء کارکنان یک سازمان را به سوی یک هدف مشترک بسیج کنید, در هر رشته و در…
نوشته : محمد جواد مشیری : رقابت، عامل و محرک اقتصاد است و هر چه شاخص هاي رقابتي بودن يك…