مدیریت عمومی

با نزدیک شدن به زمان انتخابات وعده‌ های مختلفی درخصوص کاهش فوری بیکاری و ایجاد اشتغال گسترده شنیده می‌ شود.…
دردنیای کنونی جوانان نسل دیجیتال خوره تکنولوژی هستند و بستری که در آن رشد کرده اند به سرعت در حال…
نیت خوب و لبخند مسری هستند. اگر دو نماینده فروش با عملکرد مشابه وجود داشته باشند، بزرگترین عامل تمایز بخش…
1- بداند که توسعه یک پدیده خودجوش و پدیدارشدنى emerging است نه یک پدیده طراحى شدنى . در نتیجه لازم…
در این مطلب، می‌خواهیم درباره‌ی تفاوت‌های بین دو شیوه‌ی زندگی صحبت کنیم؛ شیوه‌هایی که روی شغل، زندگی خانوادگی، تحصیل، حساب…
در سالهای پیش رو ،بازار ایران ناگریز مسیری که کشورهای پیشرفته اندکی قبل پیمودند را، اندکی دیرتر خواهد پیمود. تکنولوژی…
امروزه موفقیت در هر سازمانی وابسته به دو عنصر "خلاقیت" و "نوآوری است. " بدون وجود یک سیستم پشتیبان به…
محققان بازار، مشاوران و فروشندگان مدت ها است که تلاش می کنند علم را وارد هنر بازاریابی کنند و هدف…