فیاضی : فرهنگ رزق حلال در جامعه تبیین شود

سه شنبه, 28 مرداد 1393 00:00
عضو شورای اسلامی شهر مشهد بیان اینکه یکی از مسائل فرهنگی که بسیار مهم و به بحث اقتصادی هم بر می گردد موضوع رزق حلال است، گفت: رزق حلال یک مساله فرهنگی است نه یک مساله اقتصادی که در جامعه ما باید تبدیل به یک فرهنگ شود.
  سید جلال فیاضی، عضو شورای شهر مشهد با اشاره به مهمترین معضل های فرهنگی شهر مشهد با بیان اینکه مسائل و معضلات فرهنگی مشهد از کل مسائل فرهنگی جامعه ما جدا نیست، گفت: باید به ریشه های کلی مسائل فرهنگی توجه بسزایی شود.
  فیاضی گفت: یکی از این معضلات مکارم اخلاقی در مشهد است که بی توجهی زیادی به آن می شود، به عنوان مثال هم اکنون در جامعه حساسیت ما نسبت به دروغ بسیار کم شده است و بسیاری از معضلات فرهنگی موجود در جامعه ناشی از کمبود حساسیت نسبت به دروغ است.
  عضو شورای شهر مشهد ابراز کرد: نکته بعدی مسائلی همچون مصون نبودن حیثیت افراد در جامعه است مثل تهمت، افترا و ..   که بر جامعه ما تاثیر می گذارد.
  وی با بیان اینکه یکی دیگر از مسائلی که بسیار مهم است و به بحث اقتصادی هم بر می گرد موضوع رزق حلال است، ادامه داد: رزق حلال یک مساله فرهنگی است نه یک مساله اقتصادی که در جامعه ما باید تبدیل به یک فرهنگ شود.
  فیاضی تصریح کرد: مردم در یک مقطعی حساسیت داشتند که حتما رزق حلال داشته باشند اما هم اکنون این حساسیت ها در جامعه ما کم شده است اینها مسایلی است که اگر بیشتر به آنها توجه کنیم فشار بعضی از مسائل دیگر کاهش پیدا می کند.
  وی با بیان اینکه ارتباط بسزایی بین فرهنگ و اقتصاد وجود دارد، ابراز کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد و فرهنگ بسیاری از معضلات فرهنگی ما به حوزه اقتصاد مربوط است.
  فیاضی خاطر نشان کرد: زمانی مردم این انتقاد را داشتند که مسئولان سالم هستند مگر اینکه خلافش ثابت شود اما هم اکنون معتقدند مسئول ناسالم است مگر خلافش ثابت شود.
عضو  شورای شهر مشهد با بیان اینکه فساد سیستماتیک شده است، عنوان کرد: این امر می تواند در ابعاد فرهنگی ما تاثیرگذار باشد.
وی با بیان اینکه باید گلوگاه های ساختار فساد اقتصادی را از بین برد، گفت: بسیاری از معضلات فرهنگی ریشه در مفاسد اقتصادی دارد که باید ریشه کن شود دولت باید این مفاسد را از بین ببرد.
  عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: ما باید نسبت به بعضی از مظاهر اصلی   مانند اخلاق، دروغ ، افترا، رزق حلال، امانت داری و ... مقداری حساسیت در جامعه ایجاد کنیم.
  وی با اشاره به ویژگی های مدیر جهادی ابراز کرد: مدیر جهادی مدیری است که همه ویژگی های درون آن باشد مدیر جهادی مدیری پرکار، کم توقع، پربازه و از یک سو پایبند به اصول اخلاقی است همچنین نسبت به بیت المال حساس می باشد.