سهیلی : مشهد فرهنگ به پیوست های فرهنگی شهر توجه کند

چهارشنبه, 13 آبان 1394 00:00

سایت تحلیلی خبری مشهد فرهنگ به پیوست های فرهنگی شهر توجه کند
سایت تحلیلی خبری مشهد فرهنگ باید به مزیت ها وبرتری های خود در بین سایر رسانه ها توجه کند، از همین رو پیوست های فرهنگی شهر می تواند یکی از اولویت های کاری باشد.
علی سهیلی، کارشناس فرهنگی شهر مشهد، در گفتگو با خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری مشهد فرهنگ، گفت: برپایی اتاق فکر به دلیل تهیه محتوای لازم برای کار می تواند به ایفای نقش واقعی سایت ها کمک کند ودر سایت تحلیلی خبری مشهد فرهنگ نیز این موضوع یکی از موارد ضروری است.
وی با بیان اینکه باید یک سایت تحلیلی خبری  نسبت به  محورهای اصلی مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی، برنامه ریزی فرهنگی توجه کند، ابراز کرد: این سایت فرهنگی می تواند نسبت به تمام این موضوعات رویکرد خاصی را دنبال کند و موجب ارتقاء فعالیتها در این عرصه شود.
سهیلی با اشاره به اینکه این سایت می تواند از مسئولان ومدیران فرهنگی نسبت به بسیاری از موارد پاسخ درستی را مطالبه کند، یادآور شد: در این راستا برای شهروندان مشخص خواهد شد که مدیران در جهتی فعالیت می کنند .
وی یادآور شد: باید به مزیت های سایت نسبت به سایر سایت های خبری توجه شود ودر مسیر اثربخشی ان تلاش شود.