با کارشناسان

حسرتش برای ما جاماندگان در سینه غوغاست از شیفتگان کویش جا ماندن در دل چه دردهاست جاماندگان معبر عاشقانه فکری…
مسعود زینلی - براساس اطلاعات مرکز آمار، نرخ بیکاری در میان جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی بیش از دو برابر…
رضا طلبی - اهمیت شهروندان به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم سازمان‌ها در کسب نتایج و بازخوردهای کاری، به…
1- یکی از چیزهایی که برای انسان های فرهنگی در دنیا باقی می ماند ، کتاب است.مثلا همین اصول کافی!یا…
سران قبیله ای از پیامبر درخواست کردند که چند نفر را برای تبلیغ به محل سکونت آنها بفرستد، پیامبر صلی…
نمادها و شعایر، شناسه‌های هر امت به شمار می‌روند و هرچه با مبانی توحیدی و فطرت انسانی سازگارتر باشند، اقبال…
دکترحمیده عادلیان - سال‌هاست که وقتی بحث فضای مجازی به میان می‌آید بیش از هر مقوله‌ای تهدیدها و چالش‌های آن…
محمدرضا باقري : محورتوسعه انسانی چیست؟ به عبارت دیگر اگر بخواهیم به انسان توسعه یافته برسیم، با چه شیوه های…