با کارشناسان

محمدرضا باقري : محورتوسعه انسانی چیست؟ به عبارت دیگر اگر بخواهیم به انسان توسعه یافته برسیم، با چه شیوه های…
توریست و توریسم اگر چه واژه های جدیدی هستند و در نگاه نخست، صنعتی مدرن و به قول برخی ها…
مجمع چمران الگوسازی تشکل فرهنگی به سبک امروز! مهدی ابراهیمی 1- تشکل سازی با موضوعات و کارویژه های جدید کار…
بخشی از مشکلات شهر در هویت‌بخشی به محله از این سؤال آغاز می‌شود که در کجای شهر مشهد ساکن هستید…
 «پیامبر در اخلاق او جلوه گر می شود چرا که او گلی روییده از ریشه پیامبر است.
وجیهه علی‌اکبری سامانی متولد 1355، دارای لیسانس زبان و ادبیات فارسی است و از سال 1390 کارشناس واحد ادبیات داستانی…
پیرغلام صفتی است برای کسانی که در طی زمان طولانی نسبت به بزرگداشت واقعه کربلا و برپایی مجالس عزاداری امام…
خانواده نهادی است که اگر قوام خود را از دست بدهد،