سینماها

منتشرشده در معرفی مراکز علمی ،فرهنگی ، هنری مشهد پنج شنبه, 05 آذر 1394 00:00

معرفی سینماهای شهر مشهد

سینما هویزه : خیابان دانشگاه - تقاطع گلستان تلفن

قدس ( دوسالن ) خیابان پاسداران - تلفن 38542300

آفریقا : میدان شریعتی ( تقی آباد ) تلفن 38597454

پیروزی ( دوسالن ): بلوار پیروزی بعد از میدان حر  تلفن 38837011

سینما سیمرغ ( 4 سالن ) : قاسم آباد میدان مادر تلفن