فرهنگسراها

منتشرشده در معرفی مراکز علمی ،فرهنگی ، هنری مشهد سه شنبه, 25 اسفند 1394 00:00

معرفی فرهنگسراهای سطح شهر مشهد

 خانواده قاسم آباد نبش استاد یوسفی بعد از دانشگاه مهندسی آزاد اسلامی تلفن 36629908

حجاب بلوار خیام شمالی بلوار هدایت غربی بوستان حجاب تلفن 37513380

پایداری میدان جمهوری اسلامی (فلکه تلویزیون )جنب پمپ گاز تلفن 38410602

بهشت بلوار شهید مدرس مدرس 10 جنب بنیاد شهید تلفن 32339997

کودک وآینده بوستان کوهسنگی تلفن 38410111

غدیر بلوار مصلی بلوار 22بهمن تقاطع شهید شیرودی تلفن 33658500

رسانه وکیل آباد آخر بلوار هفت تیر داخل پارک لاله تلفن 38665831

زیارت بلوار وحدت داخل پارک وحدت تلفن 33668022

فرهنگسرای انتظار خیابان آبکوه ؛ خیابان مجد ؛ روبروی مجد37 تلفن 37290037

فرهنگسرای انقلاب خیابان پنج تن ؛ پنج تن 47 ؛ جنب پارک ارم تلفن 32171586

فرهنگسرای ترافیک بلوار دانشجو ؛ دانشجو 29

فرهنگسرای شهر زیبا وایمن قاسم آباد ؛ شریعتی 45 تلفن35221996

فرهنگسرای علوم ونجوم

فرهنگسرای فناوری ورسانه بلوار هفت تیر میدان هشت شهریور ، انتهای بوستان لاله تلفن 38665830

مرکز فرهنگ بهرمان صد متری؛ شهید بابا نظر54 ؛ چهاراه پنجم ؛ روبروی دبیرستان خیامی تلفن 32585240

مرکز فرهنگی رسالتخیابان رسالت شمالی(جاده سیمان) ؛ خیابان طالقانی