کتاب های مدیریت

پدیدآورندگان : نویسنده: سیدمحمد موسوی‌شاهرودی , نویسنده: محمدمهدی جلالی -- موضوع : اقتصاد مدیریت , مدیریت تولید , تولید-- ناشر…
نام کتاب : 13 اشتباه مهلک مدیران -- نویسنده: استیون براون -- مترجم: لعیا موسایی
نام کتاب : مديران كهنه كار، زمانه اي نو - نوشته: وارن بنيس -- ناشر: سازمان فرهنگي فرا -- ترجمه:…
 نام کتاب : مدیریت خانواده و هزینه ها از آنجا که خانواده، هستهٔ نخستین و پایهٔ آموزش انسان می باشد،…
نام کتاب : چگونه مانند یک مدیر موفق بیندیشیم ؟ -- نویسنده : دبرا ای بنتون
کتاب انسان ۲۰۲۰ به چه چیزی اشاره خواهد کرد در هر روزی که علم پیشرفت خواهد کرد و ارتباطات انسانی…
پدیدآورندگان : نویسنده: سیدمحمد مقیمی , نویسنده: مجید رمضان موضوع : رفتار سازمانی - مدیریت "رفتار سازمانی عبارت است از…
پدیدآورندگان : نویسنده: عبدالرسول قاسمی -- موضوع : مدیریت ریسك -- ناشر : جاودانه , جنگل "ریسك و عدم قطعیت،…