کتاب های مدیریت

نویسنده : دکتر ناصر مهدوی آنچه در این نوشتار مختصر تقدیم خواهیم کرد تلاشی است جهت شناخت روشن‌تر رازها و…
نویسنده : فاروق صفی زاده موضوع : فرآیند حل خلاق مسئله فرآیند حل خلاق مسئله ‌حل مسئله بخش جدایی ناپذیرزندگی…
نویسنده : ویلیام گلاسر موضوع : ارتباط موثر مدیران با کارکنان کارکنان یا نیروی انسانی مهمترین سرمایه ی هر شرکت،…
نویسنده :تونی بوزان، بهناز کمالی (مترجم) آیا فکر وارد شدن به یک جمع ناآشنا، شما را به هراس می‌اندازد؟ آیا…