هیچ چیز نمی‌تواند ناراحتم کند ـ آره هیچ چیز!

دوشنبه, 17 اسفند 1394 00:00

نویسنده : الیس - آلبرت -- مترجم : فیروزبخت - مهردادعرفانی - وحیده -- محل نشر : تهران

اين کتاب اهداف زير را دنبال مي کند، اهدافي که فكر نمي کنم در هيچ کتاب ديگري در زمينة بهداشت رواني و خوشحالي يكجا برآورده شده باشند.

• اين کتاب به شما کمك خواهد کرد وقتي مشكلي پيدا مي کنيد، احساسات شديدتان را بروز دهيد . البته در اين کتاب بين احساس مناسب و مفيد نگراني،تأسف، غم يا آزردگي و احساس نامناسب و مخرب وحشت، افسردگي، خشم و تأسف خوردن به حال خود، فرق گذاشته مي شود.

• اين کتاب راه و رسم کنار آمدن با مشكلات زندگي و داشتن احساس بهتر هنگام مواجه شدن با مشكلات را به شما ياد مي دهد و به شما نشان مي دهد چطور وقتي بي جهت خودتان را “روان رنجور” و ذله مي کنيد، احساس بهتري پيدا کنيد و بهبود يابيد.

• اين کتاب نه تنها راه و رسم در اختيار گرفتن سرنوشت هيجاني تان و ناراحت نشدن از هيچ چيز(آره هيچ چيز!) را به شما مي آموزد، بلكه به شما ياد مي دهد چطور از قوة خودگرداني خويش استفاده کنيد.

• اين کتاب حامي و مروج تفكر علمي، عقل و واقعيت است.

• اين کتاب به شما کمك خواهد کرد به يك تغيير عميق فلسفي و ديدگاهي کاملاً جديد در مورد زندگي برسيد و “تفكر مثبت” پولياني ١ را کنار بگذارد.

• فنون زيادي جهت تغيير شخصيت تان به شما ياد مي دهد، فنوني که داستان ها و شرح حال ها “مؤيد” آنها نيستند، بلکه آزمايش هاي عيني و علمي روي گروه هاي گواه، کارايي آنها را تأييد کرده است.

• همچنين به شما نشان مي دهد که خودتان مشكلات هيجاني و رفتاري فعلي خويش را ايجاد مي کنيد و شما را تشويق مي کند وقت و انرژي خود را احمقانه صرف بررسي و تشريح گذشته خود نكنيد.

• اين کتاب به شما کمك مي کند مسئوليت “ناراحت کردن ” خودتان را بپذيريد و درصدد کاهش آن برآييد، نه اينكه والدين يا شرايط اجتماعي خود را سرزنش کنيد.اين کتاب (ABC)هاي درمان عقلاني  هيجاني (و ديگر درمان هاي شناختي و شناختي  رفتاري) را به زباني ساده و قابل فهم توضيح مي دهد.

• همچنين به شما نشان مي دهد چطور مي توانيد اميال، خواسته ها، سليقه ها،هدف ها و ارز شهاي کنوني خود را حفظ کنيد . به شما مي آموزد که توقعات بزرگ منشانه و خداگونه از خودتان نداشته باشيد.

• اطلاعاتي در اختيارتان مي گذارد تا مستقل و خودفرما باشيد و به جاي ساده لوحي و تبعيت از آنچه ديگران فكر مي کنند بايد به آن فكر کنيد ، خودتان به طور مستقل فكر کنيد.

• به شما تمرين هاي عملي زيادي مي دهد. اين تمرين ها به شما اجازه مي دهند روي شيوه هاي بازنگري در زندگي و زندگي دوباره به روش درمان عقلاني  هيجاني،کار و اين شيوه ها را تمرين کنيد.

• به شما ياد مي دهد چطور در دنيايي بسيار غير عاقلانه، عاقل باشيد و چطور در سخت ترين و “غيرممكن ترين” شرايط، خوش باشيد.