غرور و تعصب

سه شنبه, 31 فروردين 1395 00:00

نام کتاب:  غرور و تعصب -- نویسنده: جین آستین --  مولف : رضا رضایی

 

«غرور و تعصب» جانی دوباره به روان شما خواهد بخشید، به دوردست ها خواهید رفت، رمانی که دختر جوانی در 21 سالگی نوشت و تا 13 سال بعد از مرگش منتشر نشد. «جین آستین» در غرور و تعصب از سوءتفاهم ها می‌گوید و رابطه هایی که می‌توانند سست و متزلزل باشند و از ندای قلب می‌گوید. او وجدان بیدار و حیله هایی که روابط انسانی را می‌تواند تا آستانه فروپاشی برساند را به زیبایی ترسیم می‌کند.