شما اینجا هستید: صفحه اصلیکتابخانهاخبار فرهنگی وهنریارزیابی فرهنگی از شهر مشهد خوب نیست

ارزیابی فرهنگی از شهر مشهد خوب نیست

چهارشنبه, 18 اسفند 1395 08:02

 حجت الاسلام علی اصغر لطفی عضو شورای اسلامی شهر مشهد :

?در حال حاضر در بسیاری از رده های شهرداری جلسه شورای امر به معروف برگزار نمی شود.

? حدود دو ماه است که کمیسیون امر به معروف فعالیت کمتری دارد گفت: در حال حاضر دبیرخانه امر به معروف شهرداری نیز حال و روز خوبی ندارد.

? در گذشته مجمع امر به معروف به صورت میدانی به مسئله حرم مطهر ورود پیدا کرده بود اما به این دلیل که ستاد به تعهدات خود عمل نکرد تقریبا دو هفته است که کار اجرایی را تعطیل کرده ایم.

?در حال حاصرستاد امر به معروف مرکز اجرایی را در منطقه ثامن ایجاد کرده است واز 15 اسفند در اطراف حرم مطهر با الویت بازار های استان قدس به فعالیت می پردازد.

? ارزیابی فرهنگی از شهر مشهد خوب نیست؛ یکی از دغدغه های ما از سالهای ابتدایی شورای چهارم مشهد 2017 بود و مدام خواستار ایجاد تمهیدات بودیم اما متاسفانه تاکنون اتفاق خاصی در این رابطه صورت نگرفته است.