شما اینجا هستید: صفحه اصلیکتابخانهاخبار فرهنگی وهنرینشست ادبی مشهد پرورش دهنده مفاخر ادب پارسی در غرفه نشستهای تخصصی پایتخت فرهنگی جهان اسلام نمایشگاه قرآن و عترت برگزار شد

نشست ادبی مشهد پرورش دهنده مفاخر ادب پارسی در غرفه نشستهای تخصصی پایتخت فرهنگی جهان اسلام نمایشگاه قرآن و عترت برگزار شد مطلب ویژه

جمعه, 26 خرداد 1396 07:03
نشست ادبی مشهد پرورش دهنده مفاخر ادب پارسی در غرفه پایتخت فرهنگی جهان اسلام در نمایشگاه قرآن و عترت با حضور شاعر پارسی گوی افغانستانی محمدکاظم کاظمی برگزار شد.
به گزارش مشهد فرهنگ به نقل از دفتر ارتباطات رسانه ای پایتخت فرهنگی جهان اسلام، این نشست ادبی در ادامه نشست های تخصصی پایتخت فرهنگی جهان اسلام در نمایشگاه قرآن و عترت مشهد با حضور جمعی از علاقمندان برگزار شد.
در این نشست محمدکاظم کاظمی با اشاره به اینکه در یک قرن اخیر مشهد یکی از کانون های پررنگ شعر خیز و ادب پرور بوده است،گفت:از آن زمان که فردوسی ، این حکیم فرزانه توس کاخ بلند زبان پارسی را پی افکند و چه پیش از او که سرزمین بزرگ خراسان به شکوه ادب و شعر زیبنده شده بود همواره این سرزمین خاستگاه دانش و هنر ایرانی بوده است که نام و آوازه آن ها جغرافیای زمان و مکان را در نوردیده است و در ستیغ فرهنگ و ادب و دانش جهان درخشیده اند.
وی ادامه داد:نگاهی به تاریخچه ادبیات و شعر در خراسان بزرگ از گذشته تا به امروز نشان می دهد اگر چه در دورانی کوتاه چراغ ادبیات در این خطه کم فروغ بوده است اما نه تنها هیچ گاه به خاموشی نگراییده که همواره روشنای جهان و ضمیر دل آگاهانی بوده که دانش و اندیشه را گسترش داده اند.
کاظمی با تاکید بر اینکه خواستگاه شعر فارسی از زمان قدیم خراسان بوده است ، اظهار کرد: بخشی از شعر فارسی در خراسان امروز است و بخشی از این شعر در کشور های همسایه (افغانستان ، تاجیکستان و ازبکستان) است.
وی با بیان اینکه مشهد یکی از قطب های برجسته شعر و ادبیات فارسی است، عنوان کرد:بخش عمده ای از پیشینه درخشان شعر فارسی در منطقه ای به نام خراسان بزرگ شکل گرفته که افغانستان امروز بخشی از آن منطقه است