شما اینجا هستید: صفحه اصلیکتابخانهکوتاه و خواندنیبهترین ها را به کار گیرید و باقی را رها کنید:

بهترین ها را به کار گیرید و باقی را رها کنید: مطلب ویژه

یکشنبه, 15 مرداد 1396 09:27

بهترین ها را به کار گیرید و باقی را رها کنید:
14-برای استخدام یک نفر، یک لشگر لازم است.
لازم نیست این کار را به تنهایی انجام دهید تا وقت زیادی از شما بگیرد. سازمانهای دولتی مرتبط، موسسات و مراکز آموزشی می توانند در این راه یار و همراه شما باشند تا استعدادهای مناسب را بیابید. با این گونه موسسات رابطه خوب و صمیمانه ای داشته باشید تا بعدها، هنگام نیاز به شما یاری دهند.
⬅️برگرفته از کتاب 53 اصل استخدام بهترین ها

آکادمی مدیریت بازار